يكشنبه 07 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور 21 12 1384

بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور 21 12 1384   
بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور 21 12 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

     با احترام تصـویر بخشنامه شماره 17083/84/1 ـ 21/12/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور

 

موضوع: تفویض اختیار

 

     با توجه به اجرای قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور و به منظور سهولت در کار و جلوگیری از بروز وقفه در انجام مأموریت‌های محوله مطابق با قانون، به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات استان مربوطه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی اقدام نمایند.

     بدیهی است مدت ابلاغ صادره برای اعضاء منتخب یکسال بوده و لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما