يكشنبه 30 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

انتخاب وعزل بازرس يا بازرسان

شرکت های سهامی عام و خاص - انتخاب وعزل بازرس يا بازرسان

انتخاب بازرس یا بازرسان در شركت های سهامی اجباری است و مدت ماموریت بازرسان حداكثر یك سال می باشد. مجمع عمومی عادی درهر سال یك یا چند بازرس انتخاب می كند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل كند انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. (ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت) ١٣٤٧)
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شركت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس (ماده ١٤٥(ل.ا.ق.ت) ١٣٤٧) و در شركت های سهامی خاص با سهامداران شركت است كه مطابق بند ٣ ماده ٢٠(ل.ا.ق.ت) این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران برسد.
علاوه بر انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی مجمع عمومی باید یك یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب كند تا درصورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(ماده ١٤٦ (ل.ا.ق.ت)).
مطابق تبصره ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت)در حوزه هایی كه وزارت اقتصاد اعلام می كند وظایف بازرسی شركتها را در شركت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا كنند كه نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شركت ها مندرج شده باشد.

ماده ١ آیین نامه اجرایی تبصره ماده مزبور مصوب ١٣/١١/١٣٤٩ كمیسیون اقتصاد مجلسین شرایط لازم برای بازرسان شركت های سهامی عام را به شرح زیر تعیین می نماید:
- داشتن حسن شهرت و نداشتن كیفری موثر.
- داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص كمیسیون مذكور در ماده ٢.
- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس.
- عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آن.

در حقوق ایالات متحده آمریكا آنگلیس و فرانسه بازرس انتخاب می شود نظر بازرس در صحت و درستی حسابهای شركت و اطلاعات داده شده به سهامداران و مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و موجبات جلب اعتماد مردم را به سرمایه گذاری فرام می سازد. ضمنا حق الزحمه بازرسان براساس ماده ١٥٥ (ل.ا.ق.ت) در مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می گردد.
به موجب ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت) مجمع عمومی عادی درهر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
به موج بماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) برای انتخاب بازرسان اكثریت نسبی آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد و نیازی به اكثریت مطلق آرا نمی باشد. مكانیزم تعیین شده برای انتخاب مدیران با توجه به سكوت قانون در خصوص بازرسان در مورد آنان نیز لازم الرعایه می باشد.
با توجه به حساسیت وظایف بازرسان به عنوان ارگان كنترل كننده شركت های سهامی و در جهت حفظ حقوق سهامداران قانونگذار در خصوص انتخاب افراد به عنوان بازرس یا بازرسین شركت مقررات سختی را وضع نموده است.

به موجب ماده ١٤٧ (ل.ا.ق.ت) اشخاص زیر نیم توانند به سمت بازرسی شركت سهامی انتخاب شوند:
اشخاص مذكور در ماده ١١١ این (ل.ا.ق.ت)
ماده مذكور درخصوص صفات سلبیه اشخاصی است كه به مدیریت شركت های سهامی انتخاب می شوند كه عبارتست از:
- محجورین و كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر شده است.
- كسانی كه به علت ارتكاب جنایبت یا یكی از جنحه های ذیل به موجب حكم قطعی از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند درمدت محرومیت سرقت خیانت درامانت كلاهبرداری جنحه هایی كه موجب قانون در حكم خیانت درامانت یا كلاهبرداری شناخته شده است اختلاس تدلیس تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
- مدیران و مدیرعامل شركت

بدیهی است اشخاص كه اعمال آنها موضوع وظایف بازرسی است خود نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب گردند.
- اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
- هر كس كه خود یا همسرش از اشخاص مذكوردر بند ٢ موظفا حقوق دریافت می دارد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما