يكشنبه 07 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ماده واحده

قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخی اعمال ارتكابی ديگر در هواپيما   
قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخی اعمال ارتكابی ديگر در هواپيما

مصوب 21/2/1355

ماده واحده ـ كنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخي اعمال ارتکابی ديگر در هواپيما مورخ 14سپتامبر 1963 (23 شهريور 1342) مشتمل بر يک مقدمه و بيست و شش ماده تصويب و اجازه‌ تسليم اسناد الحاق آن داده مي‌شود.
 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما